Particulieren

 
 

Individuele (stem/zang) coaching

Je stem is verweven met je levensgeschiedenis, met wie je nù bent en hoe je nu in het leven staat. Met behulp van adem,-stem, lichaams- en energetisch werk, voice dialogue en gesprekken besteden we aandacht aan je persoonlijke thema’s of gaan we die ontdekken. De manier van werken is afhankelijk van je vraag en van wat bij je past. Je wordt je bewust van en gaat je bevrijden van de patronen die je belemmeren in je dagelijks leven en/of in je werksituatie. Je wordt je bewust van je kwaliteiten en je al ontwikkelde hulpbronnen in je bestaan. Zo vergroot je je aanwezigheid en je vertrouwen in jezelf en kan je zijn/worden wie je in wezen bent. Het lichaam is het instrument, de klankkast van waaruit jij je stem laat klinken. Soms is de stem het middel om je iets te laten ervaren, soms is de stem het doel, waarin je nieuwe ervaringen hoorbaar worden. De stem heeft een helende werking op lichaam, geest en ziel.

Individuele stemtraining/logopedie

Training van houding, adem, stem, spraak.

Behandeling van:

  • Keelklachten, zoals bv. brok of pijn in de keel tijdens spreken/zingen.
  • Ademproblemen, zoals benauwdheid, kortademigheid, hyperventilatie.
  • Stemknobbels, niet sluitende stemplooien, heesheid, schorheid kunnen met de juiste adem-stemtechnieken behandeld worden.
  • Ineffectief adem-stemgebruik
  • Melodie, dynamiek, ritme, tempo en toonhoogte in het spreken

Studio Stem heeft jarenlange ervaring met mensen uit beroepsgroepen die hun stem voortdurend nodig hebben in hun werk. Zoals, (beroeps)zangers/zangeressen, leerkrachten, consultants, managers, verkopers, maatschappelijk werkers, coaches, trainers etc.

Individuele behandeling van kinderen

Kinderen met stem- en/of zangproblemen kunnen bij Studio Stem terecht. De inhoud van de behandeling hangt af van de vraagstelling en van de leeftijd van het kind. Hierover vindt afstemming plaats met ouders/verzorgers en zonodig huisarts/kno-arts.

Groepscursus en workshops

Zelfexpressie in interactie met de ander in beweging, klank, stem en zang en daarin nieuw gedrag mogen/durven uitproberen, levert persoonlijke vrijheid op in communicatie en gedrag in groepen in het dagelijks leven.
Deze activiteiten zijn niet therapeutisch gericht, maar hebben wel therapeutische effecten. Veiligheid, openheid, ervaren en plezier zijn de basis van dit werk.
Zie programma aanbod.

 

Elselien de Wolf H. Kamerlingh Onnesweg 92 1402 EL Bussum 06-20031561 e.dewolf@studiostem.nl