Werkvormen

 
 

Zowel in het individuele als in het groepswerk zet ik een combinatie van onderstaande kennis, technieken en vaardigheden in.
In de afSTEMming ga ik altijd op zoek naar wat het beste aansluit bij de vraag en doe op basis daarvan een voorstel tot een plan van aanpak.

Logopedie

Veel voorkomende logopedische problemen zijn, heesheid, schorheid als gevolg van stemknobbels, niet sluitende stemplooien, brok in de keel. Al deze klachten zijn goed te verhelpen. De stemmethodes die ik gebruik zijn Coblenzer, Kaatsen, Aksentmethode, Pahn, Resoneren, de Coördinatietherapie van Elfriede Őcker.

Adem- en Stemwerk

Vaak is een niet natuurlijke ademing oorzaak van het stemprobleem. Met behulp van ademwerk herstellen we de vanzelfsprekende adembeweging. Stemwerk werkt met de ‘primitieve’ stem, dat wil zeggen stemgeluid zonder woorden. Hiermee kan je veel  nuances van jezelf tot uiting brengen en de vrijheid vinden de mogelijkheden van je stem uit te proberen. De primitieve stem brengt je in contact met jezelf en vergroot je sensitiviteit.

Adem- stem- zangtechnieken

Voor amateur- en beroepssprekers/zangers is het kunnen inzetten en toepassen van  techniek onontbeerlijk. Ademsteun, adembeheersing, flexibiliteit van het ademsysteem, adem-stem koppeling, klankvorming, klankkleur, articulatie, spier(ont)spanning, zijn een greep uit de technieken die geoefend kunnen worden.

Psychodrama

Het mogen spelen geeft je ruimte om weggestopte kanten van jezelf aan het woord te laten, stem te geven. Het brengt je in contact met het spelende kind in jezelf. Dit kan een bevrijding zijn voor de volwassen persoon die je bent.

Energetisch lichaamswerk

Het leren waarnemen/voelen waar je aanwezig bent in je lichaam, waar je stroomt en waar je energie blokkeert. Dit kan je inzicht geven over je ontwikkelde levenspatronen. (Vlg. de karakterstructuren van Reich)

Lichaamsgerichte psychotherapie

Het Bodynamic systeem is een benadering die de motorische, sociale, emotionele en psychologische ontwikkeling van de mens  met elkaar verbindt. Het helpt je je al ontwikkelde krachtbronnen te (her)kennen en te benutten. Van daaruit kunnen minder ontwikkelde  kanten van jezelf geheeld worden als je daarnaar verlangt.

Familieopstellingen

Je eerste systeem, je familie, is bepalend voor wie je kan zijn en hoe je je gedraagt in systemen/groepen in je latere leven. Je bent altijd deel van een groter geheel. Hoe verhoudt jij je tot het grotere geheel en wat heeft dat voor een invloed op je bestaan?

Voice dialogue

Laat de in jou aanwezige subpersonen met bijbehorende stemmen en expressie aan het woord komen. Dit kan opheldering en inzicht geven in het gesprek dat je innerlijke stemmen (on)bewust met elkaar voeren.

Groepsgerichte empowerment

Essentie hiervan is dat groepsleden elkaar gaan aanspreken op hun kracht en kwaliteiten. (H)erkenning en steun doet mensen opbloeien en geeft zin en richting aan het leven.

Elselien de Wolf H. Kamerlingh Onnesweg 92 1402 EL Bussum 06-20031561 e.dewolf@studiostem.nl