Bedrijven en Instanties

 
 

Individuele (stem/zang) coaching voor professionals

Naar aanleiding van een helder geformuleerde coachingsvraag gaan we aan de slag. Vaak werken we aan hoe jij als persoon je professionaliteit invult/vormgeeft.
Het unieke van stemcoaching is dat je middels stem/zang en lichaamsbewustwording heel precies kan ervaren hoe je jezelf waarneemt in je binnenwereld en hoe je dat in de buitenwereld tot expressie brengt.
Het is een prachtige manier om je hoofd (je mentale vermogens) in verbinding te brengen met je hart (je gevoel en je verlangen) en je buik (je kracht en je emoties).
Je wordt je bewust van je eigen patronen, knelpunten en mogelijkheden.
Je vindt de vrijheid om jezelf te zijn in je professie.
Hoe meer zicht je op jezelf krijgt op het gebied van o.a. contact, communicatie en presentatie, hoe meer je deze inzichten kunt inzetten in het contact met je eigen cliënt(en)/medewerker(s).


Individuele stemtraining voor professionals

  • Training van houding, adem, stem, spraak ten behoeve van het beroepsmatig functioneren.
  • Presentatievaardigheden ten behoeve van voordrachten, sollicitatiegesprekken etc. 

Hoe adem je, ben je verstaanbaar, hoe is je stemvolume en je spreeksnelheid en hoe duidelijk spreek je? Hoe kom je over in de vergadering of tijdens een presentatie? Hoe gebruik je als coach/trainer je eigen stem in de begeleiding van cliënten? Wat zegt jou het adem-stempatroon van je cliënt? Heb je als leidinggevende ook de stem die daar bij past?  Durf je met je stem ruimte in te nemen? Durf je je eigen expressie in te zetten via de stem?

Studio Stem heeft jarenlange ervaring met mensen uit beroepsgroepen die hun stem voortdurend nodig hebben in hun werk. Zoals, (beroeps)zangers/zangeressen, leerkrachten, consultants, managers, verkopers, maatschappelijk werkers, coaches, trainers etc.

Groepsgerichte stem, en-vitaliserings workshop/training

Een team functioneert optimaal als er sprake is van samen werken naar een gezamenlijk doel, waarbij ieders talenten en kwaliteiten benut worden. In de groepsgerichte workshop/training kunnen aspecten die daarop van invloed zijn aan bod komen.
Communicatie, onderlinge verhoudingen, stressfactoren, conflicthantering, feedback,  agressie, wensen/verlangens, systemische invloeden etc.
In een workshop kan één thema behandeld worden of er kan een groepstraining in meerdere sessies plaatsvinden.
Kenmerk van het werk is dat het gaat om ervaren en niet het erover praten!

 Groepsgerichte empowerment

Als trainer/coach voor een adviesbureau heb ik ruime  ervaring met het geven van groepsgerichte empowerment trainingen. Essentie hiervan is dat groepsleden elkaar gaan  aanspreken op hun kracht en kwaliteiten. (H)erkenning en steun doet mensen opbloeien en geeft zin en richting aan het leven.

 

 

Elselien de Wolf H. Kamerlingh Onnesweg 92 1402 EL Bussum 06-20031561 e.dewolf@studiostem.nl